Дізнайся більше !

- блог де багато цікавого та корисного

Що таке навколишнє середовище та екологія ?

Навколишнє середовище — це сукупність усіх умов та впливів, що впливають на розвиток та життя всіх організмів на Землі. Екологія – це галузь науки, яка займається вивченням взаємодій між живими організмами та їх фізичним середовищем. Обидва тісно взаємопов'язані і мають постійну взаємодію, тому будь-яка зміна в навколишньому середовищі впливає на живі організми і навпаки.

Що таке навколишнє середовище та екологія?

Основні поняття, пов'язані з довкіллям та екологією, обговорюються нижче:

1. Атмосфера: газоподібна оболонка, що оточує землю.

2. Забруднення повітря. Різні газоподібні забруднювачі з природних та штучних джерел потрапляють в атмосферу та надають несприятливий вплив на нормальні властивості повітря. Це призводить до забруднення повітря, яке шкідливе для життя та навколишнього середовища.

3. Забруднювачі повітря. Гази та частинки, що спричиняють забруднення повітря, називаються забруднювачами повітря.

4. Якість повітря. Це ступінь, у якому повітря у певному місці не забруднює довкілля.

5. Водоносний горизонт: дуже проникний та пористий шар осаду або породи, що містить воду.

6. Антропогенний: він пов'язаний з вивченням походження та розвитку людини.

7. Абіотичний компонент: неживий компонент в екосистемі.

8. Лісорозведення: посадка дерев на ділянці, що забезпечує лісовий покрив.

9. Штучне середовище: об'єкти нашого оточення, створені людиною.

10. Антибіотики. Це хімічна речовина, що одержується з плісняви ​​або бактерій, яка може вбивати мікроорганізми та лікувати бактеріальні інфекції.

11. Кислотний дощ. Дощова вода, що містить суміші кислот (азотної, соляної та сірчаної кислот) із забрудненого повітря, називається кислотним дощем. Пошкоджує озера, ліси та мармурові скульптури.

12. Автоекологія: це дослідження окремих організмів або видів щодо навколишнього середовища.

Що таке екологія — це вивчення взаємодії живих організмів з їхнім біотичним та абіотичним середовищем.


Інші статті:


Обговорення цієї теми:

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *